خلاصه :
فیلمی برگرفته از جنگ بزرگ هند در سال 1962 با کشور چین که...
paltan