خلاصه :
هنگامی که کودکان شروع به ناپدید شدن می کنند، یک نوجوان که تحت بازداشت خانگی است به یک شیطان افسانه ای مظنون می شود، بوگی منی که به نام Cucuy شناخته میشود ممکن است مسئول همه این اتفاقات باشد.
Cucuy The Boogeyman