خلاصه :
After her sister died, Alia decides to start a new life by living in an orphanage owned by Mrs Laksmi and Mr Fadli as well as doing social work there. But Alia feels something wrong with ...
The 3rd Eye 2
خلاصه :
یک سازنده عروسک به همراه همسرش، دختری را به فرزندخواندگی گرفته اند. اما بزودی عروسکی به نام سابرینا باعث وقوع حوادث شوم برای آن ها میشود...
Sabrina 2018