خلاصه :
A man wakes in a hospital bed with no recollection of who he is, and learns that he's wanted by the police for a committing a series of murders.
Awake 2019
خلاصه :
آنها دوازده خرابکار بودند که آلمان‎ها یازده نفر از آنها را کشتند. این فیلم داستان واقعی کسی است که به تنهایی از دست آلمان‎ها فرار کرد و…
The 12th Man