خلاصه :
داستان سریال روایتگر دوستی میان دو زن است که هر کدام افرادی را در زندگی از دست داده اند . این دوستی با یک راز شوک کننده آغاز میشود و …
Dead to Me