خلاصه :
داستان یک کمدی بامزه از غارت یک بانک که انتخاب آن روز، می تواند بدترین روز ممکن باشد تا همه چیز اشتباه از آب در بیاید.
Bank Chor
خلاصه :
یک زن باید تمام شب را در قطاری همراه با عشق سابقش و همسر او سر کند...
jalabi 2018