جدول باکس آفیس هفته

آخرین وضعیت باکس آفیس آمریکا بصورت لحظه ای

عنوانامتیاز IMDBتعداد آراژانرفروش آخر هفتهفروش کلی
1 Onward: Keine halben Sachen 7.5 24273 رای 10.6 میلیون 60.4 میلیون
2 Bloodshot 5.7 17076 رای 9.2 میلیون 9.2 میلیون
3 I Still Believe 6.2 1358 رای 9.1 میلیون 9.1 میلیون
4 Der Unsichtbare 7.3 60223 رای 5.9 میلیون 64.3 میلیون
5 The Hunt 6.4 16744 رای 5.3 میلیون 5.3 میلیون
6 Sonic the Hedgehog 6.6 41224 رای 2.5 میلیون 145.8 میلیون
7 Out of Play: Der Weg zurück 6.9 7310 رای 2.4 میلیون 13.4 میلیون
8 Ruf der Wildnis 6.8 10095 رای 2.2 میلیون 62.1 میلیون
9 Emma 6.9 8739 رای 1.3 میلیون 9.9 میلیون
10 Bad Boys for Life 7.1 51495 رای 1.1 میلیون 204.3 میلیون