جدول باکس آفیس هفته

آخرین وضعیت باکس آفیس آمریکا بصورت لحظه ای

عنوانامتیاز IMDBتعداد آراژانرفروش آخر هفتهفروش کلی
1 Sonic the Hedgehog 6.9 9564 رای 58.0 میلیون 58.0 میلیون
2 Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn 6.6 41547 رای 17.3 میلیون 59.4 میلیون
3 Fantasy Island 4.6 2435 رای 12.4 میلیون 12.4 میلیون
4 The Photograph 6.4 556 رای 12.2 میلیون 12.2 میلیون
5 Bad Boys for Life 7.2 38461 رای 11.5 میلیون 181.5 میلیون
6 1917 8.5 183256 رای 8.1 میلیون 144.4 میلیون
7 Parasite 8.6 251227 رای 5.7 میلیون 43.4 میلیون
8 Jumanji - The Next Level 6.9 80338 رای 5.5 میلیون 305.5 میلیون
9 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle 5.5 13941 رای 4.9 میلیون 70.3 میلیون
10 Downhill 4.8 718 رای 4.6 میلیون 4.6 میلیون