39259 بازدید
سریال والکینگ
 • 2010
 • The Walking Dead

 • 44 دقیقه
 • 8.3 799,071 رای
 • نویسنده : frank darabont
4.7(320 رای)
n/n
امتیاز در IMDB

خلاصه داستان

معاون کلانتر , ریک Grimes , مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در کما فرو رفت . هنگامی که از خواب بیدار می‌شود خود را در مکاشفه Zombie می‌بیند . او نمی‌داند چه کار باید بکند تا خانواده خود را پیدا کند , پس از اینکه he's انجام شد که او به یک گروه برای تبدیل شدن به یک رهبر متصل شد . او مسیولیت را بر عهده می‌گیرد و می‌کوشد تا به این گروه از مردم کمک کند تا زنده بمانند , جایی برای زندگی پیدا کنند , و به آن‌ها غذا برسانند . این نمایش تماما در مورد بقا , خطرات , و
پخش آنلاین تریلر

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 500 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 6 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 6 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 7 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 7 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 8 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 400 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 8 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 9 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 800 مگابایت

 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub

فصل: 9 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p WEBRIP HardSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
 • کیفیت :720p WEB-DL HardSub

فصل: 9 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p x265 WEBRIP SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL x265 SoftSub

فصل: 9 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p WEBRIP HardSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub

  فصل: 10 | تعداد قسمت: 14 | کیفیت: 1080p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 800 مگابایت

  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub

  فصل: 10 | تعداد قسمت: 14 | کیفیت: 720p WEB-DL HardSub | میانگین حجم: 450 مگابایت

  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :720p WEB-DL HardSub

  فصل: 10 | تعداد قسمت: 14 | کیفیت: 720p x265 WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 400 مگابایت

  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub
  • کیفیت :720p x265 WEB-DL SoftSub

  فصل: 10 | تعداد قسمت: 14 | کیفیت: 480p WEB-DL HardSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub
  • کیفیت :480p WEB-DL HardSub

  برای باخبر شدن از آخرین اخبار سایت و آدرس جدید ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید.
  برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

   

  درباره سریال

  دانلود فصل 10 سریال والکینگ دد The Walking Dead با زیرنویس فارسی چسبیده
  مردگان متحرک یا والکینگ دد (The Walking Dead) یک سریال تلویزیونی در ژانر درام، ترسناک و پسا آخرالزمانی آمریکایی، ساختهٔ فرانک دارابونت ( کارگردان فیلم مسیر سبز و رهایی از شاوشاونگ ) و آنجلا کنگ است. این مجموعه اقتباسی از کمیک بوکی با همین نام نوشته رابرت کرکمن، تونی مور و چارلی ادلرد ساخته شده‌است. داستان از آن‌جا آغاز می‌شود که معاون کلانتر ریک گرایمز (اندرو لینکولن) در یک درگیری با خلاف کاران تیر میخورد و به کما میرود، پس از برخاستن از کما بی خبر از همه جا با دنیایی مواجه می‌شود که پر از مردگان متحرکی است که مشابه زامبی‌های فیلم‌های ژانر وحشت جورج ای. رومرو، گوشت انسان را می‌خورند و بعه انسان حمله میکنند و هر کسی را که گاز بگیرند بسیار سریع تبدیل به زامبی میشوند. خانواده اش که فکر میکنند او در بیمارستان جان داده محل زندگی شان را پس از این تحولات ترک کرده اند ، او اکنون سعی می‌کند که خانواده‌اش را پیدا کند و در این راه با گروهی از بازماندگان که همسر و فرزندانش بین آن‌ها هستند برای زنده ماندن تلاش می‌کند آشنا میشود

  در روز 31 اکتبر سال 2010، دنیا شاهد رونمایی از سبک جدیدی از فیلم های پسا آخر الزمانی زامبی-محور از شبکه کابلی AMC در آمریکا بود که در آن علاوه بر نمایش درنده خویی زامبی ها و مصیبت به وجود آمده به دست آن ها، به روابط عاطفی و اجتماعی انسان های نجات یافته در این دوران نیز می پرداخت و با دقت و وسواس خاصی، شرایط حساس حاکم را توصیف می کرد. تاکنون ده فصل از این سریال زیبا پخش شده است.

  این مجموعه با استقبال عمومی مواجه شد و نامزد جایزه‌های متعددی از جمله نامزد جایزه انجمن نویسندگان آمریکا و جایزه گلدن گلاب برای بهترین مجموعه تلویزیونی درام شد. قسمت اول فصل چهارم توانست رکورد پربیننده‌ترین سریال تاریخ شبکه‌های کابلی را بشکند اما پس از آغاز فصل پنجم این مجموعه در رتبه‌بندی نیلسن (Nielsen ratings) توانست رکورد قبلی خود را تغییر دهد؛ دست یافتن به ۱۷٬۳ میلیون بیننده برای قسمت نخست فصل پنجم که به پربیننده‌ترین سریال درام تاریخ شبکه‌های کابلی تبدیل شد.

  نظرات کاربران

  301
  دیدگاه بگذارید

  avatar
  180 Comment threads
  121 Thread replies
  7 Followers
   
  Most reacted comment
  Hottest comment thread
  197 Comment authors
  SINAگیسوAmitmahanamin Recent comment authors
    Subscribe  
  جدیدترین قدیمی ترین پر امتیاز ترین
  Notify of
  SINA
  دنبال کننده
  SINA

  برابچ کسی کامل دیده میشه بگه ریک زنده میمونه یا…؟ از اونجایی که از اسب افتاد زخمی شد ندیدم ممنون میشم فقط برای من اسپویل کنین

  گیسو
  مهمان
  گیسو

  فصلای اولش خیلی جذاب بود اما این آخریا…. فری واکین دیدم خیلی باحاله تو صفحه پیجشون دیدم انگار قراره دوتا سریالو تلفیق کنن

  amin
  مهمان
  amin

  من الان قسمت ۱۴ فصل ۱۰ دان کردم ، mp4 بود فرمتش ، mkv نمیخواید بزارید؟؟؟؟؟

  abolazl
  مهمان
  abolazl

  مگه قسمت ۱۴ از amc پخش شده؟؟؟

  HOSSEIN
  مهمان
  HOSSEIN

  خیلی وقته تو دوراهی موندم دان کنم یا نه…میخوام ببینم خیلی ترسناکه؟ و اینکه ارزش دانلود داره؟ مثلا از سریال STRANGER THINGS ترسناک تره؟؟؟؟

  عرفان
  مهمان
  عرفان

  نه در حد سریالstanger ترسناک نیس یه جورایی ترسناک فان هستش ولی خب میخوای ببینی باید وقت بذاری در کل سریال باحالیه👌

  محمد
  مهمان
  محمد

  بستگی داره از شیر گرفتنت یا نه :))))))) اگه گرفتن که میتونی ببینی 😐

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  فیلم ترسناکی نیست ولی صد درصد ارزش دانلود کردن داره

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  فیلم ترسناکی نیست ولی ارزش دانلود کردنو داره

  امیر
  مهمان
  امیر

  ترسناک نیست اما داستان خیلی قشنگی داره

  بنده خدا
  مهمان
  بنده خدا

  ترسناک نیست اصلا و اگر دنبال آدرنالین هستی اصلا دان نکن … فصل اول زامبیا یکم ترسناک هستن چون مثلا یه دفعه از یه جایی میپرن بیرون ولی بعدش عادی میشه و فصل سه به بعد اصلا موضوع زامبیا نیستن و جنگ آدم ها هست… ولی داستانش قویه

  mahan
  مهمان
  mahan

  شاید تمرکز فصل ۱ و ۲ روی زامبی و ترسناکی باشه ولی تو فصل های بعد نشون میده چیز هایی ترسناکک تر هم از واکر ها وجود داره

  Amit
  مهمان
  Amit

  ارزش دان کردن داره محشره خیلی قشنگه خدایی این و وایکینگز رو دستشون فیلم نیست داش

  foad
  مهمان
  foad

  سلام ممنون از سایت افتضاح شما که بعد از یه فصل اول دیگه زیرنویس چسبیده فارسی نداره و هر زیرنویسی که دانلود میکنم زمان بندیش بهش نمیخوره

  محمد
  مهمان
  محمد

  از بی سوادی خودت هست که هنوز بلد نیستی زیر نویس فعال کنی چرا گیر به سایت میدی 😐 من برم کرونا بگیرم محو بشم :))))

  بنده خدا
  مهمان
  بنده خدا

  مگه اینجا نوکر و خدمتکار استخدام کردی طلب کاری؟ اینجا مگه ادمینا وظیفشونه واسه تو ساب تایتل هاردساب کنن تو بشینی ببینی ؟ حقت همون سایت های دیگست که بیان یه کیفیت از فیلم بزارن بعد لینک ساب تایتل بزارن خودت بری لینک دونی از بین دوهزار تا زیرنویس که هر میرغضبی گذاشته انتخاب کنی بعد دوساعت گشتن پیدا کنی بزنی یا لینک خراب باشه یا منطبق نباشه… عوض تشکره؟ حتی اگر اصلا اشتباهی یادشون رفت بزارن باید نشون بدی تربیت خانوادگیت چیه؟ در حالی که اصلا یادشان نرفته و تو بلد نیستی زیرنویس رو انتخاب کنی😑…برو یاد بگیر چطور… خواندن بیشتر

  Farnam
  مهمان
  Farnam

  مگه ۱ میلیون ماهی حق اشتراک میدی که اینطوری حرف میزنی
  به جای اینکه انرژی بدی برای ادامه کار سایت داری زد حال میزنی؟؟؟
  اگه ناراحتی میتونی بری یه جا دیگه فیلم دانلود کنی

  محمد
  مهمان
  محمد

  سلام میشه چند تا فیلم کمدی خفن بگید؟

  علیرضا
  مهمان
  علیرضا

  مجموعه فیلم american pie
  فیلم just go with i
  فیلم murder mystery
  در کل هر فیلمی adam sendler بازی کنه خیلی جزاب و کمدیه واقعیه

  بنده خدا
  مهمان
  بنده خدا

  Farest Gumb – Dead pool1,2 – Dictator – Dumb and Dumber 1,2 – Kings man 1,2 اینا بعضیاشون اکشن هستن ولی طنزشون خیلی باهاله… یکی دیگه هم بود که بازیگر نقش علائدین توی دیکتاتور با اون مامور کچله تو کینگز من دوتایی داداش بودن اونم خیلی خیلی خنده دار بود و از قهقه دلت درد میگیره ببینی ولی اسمش یادم نیست اسم بازیگراشون رو سرچ کن بیاد فکر کنم برادران گامبی یا برادران گریمزبی … یکی از اینا بود…موفق باشی

  عرفان
  مهمان
  عرفان

  فقط نیگان حرف نداره👌
  ولی حیف شد فصل ۱۰ دیگه قسمت ۱۶ نداره به خاطر کرونا عقب افتاد قسمت ۱۵ آخرین قسمته.
  هیچ معلوم هم نیس فصل ۱۱ ساخته بشه یا نه.
  این کرونا گند زد به همه چی از فیلم گرفته تا فوتبال.

  Amir
  مهمان
  Amir

  ۱۶ قسمت دارع فصل ۱۰؟؟؟

  حامد
  مهمان
  حامد

  ۱۶ قسمت داره ولی سازنده ها اعلام کردن بخاطر ویروس کرونا مراحل بعدازفیلمبرداری قسمت ۱۶ فعلا انجام نمیشه وقسمت ۱۵ بعنوان آخرین قسمت فصل۱۰ منتشرمیشه. وقسمت۱۶ هم بصورت اپیزود ویژه در آینده منتشرمیکنن.

  Mohi
  مهمان
  Mohi

  قسمت ۱۴ کی میاد؟

  Amir
  مهمان
  Amir

  شنبه ها قسمت جدید میاد

  دولتی
  مهمان
  دولتی

  واقعا سریال عالی هستش دمتون گرم مرسی از سایت خیلی خوبتون ممنون من عاشق این سریالم تاحالا چندبار از اول نگاش کردم😍😍

  ترنم
  مهمان
  ترنم

  یعنی زنده میمونیم فصل یازدش ساخته بشه ای خدا😔

  حامد
  مهمان
  حامد

  چقد کشش میدن داستانو واقعا حیف از این سریال که رسیده به مرحله ای که واسه ادامه دادنش یه مساله پوچو انقد کشش میدن بعضا فصل ۱تا ۷ رو نگاه میکنم زمین تا اسمون فرق داره امیدوارم فصل اخر باشه یجوری جمعش کنن انقد مخاطب دنباله رو این سریالن اینجوری گند نزن ب فیلم

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون و کامل کردن ارشیو سریال

  fahimeh
  مهمان
  fahimeh

  مرسی ازمدیرسایت 😍 عاشق این سریالم وخیلی خوشحال به بازگشت ریک

  Mr.MorningStar.1382
  مهمان
  Mr.MorningStar.1382

  آقای خوشحال سریالو اسپویل نکن

  نوید
  مهمان
  نوید

  مشخص نشد که ریک برمیگرده که

  mohsen
  مهمان
  mohsen

  استویل چرا کردی اقای محترم

  بنده خدا
  مهمان
  بنده خدا

  اسپویل حرام است

  Taghi Taheri
  دنبال کننده
  Taghi Taheri

  عالیههه حرف نداره

  rahmanhasanzade
  مهمان
  rahmanhasanzade

  واقعا که حرف نداره عالیییییی به امید قسمت بعدی 👍👍👍😍😍😍

  jokes
  مهمان
  jokes

  چقدر مصخره بود قسمت ۱۳ لعنت به کارگردان چقدرم که کششش میدن فیلمو اهه

  Reza
  مهمان
  Reza

  چی میگی تو . اصلا از فیلم چیزی سرت میشه

  jokes
  مهمان
  jokes

  مگه تو سرت میشه سنده

  امین
  مهمان
  امین

  سلام ، ممنون از سایت خوبتون ، از همه نظر عالی هستین شما ، یه خواهشی داشتم میشه سریال power رو هم بزارین ، ممنون

  Amir
  مهمان
  Amir

  واییی ۱۳ عالییی بودددد😀😀 این فیلم محشره عاشقشممم

  Ali
  مهمان
  Ali

  بهترینید واقعا دمتون گرم

  Mahsa
  مهمان
  Mahsa

  من از اون قسمتی که ریک از سریال رفت دیگه ندیدمش، اگه برمیگرده به سریال بگید تا دوباره بقیشو ببینم! :/

  milad
  مهمان
  milad

  تا الان که برنگشته یه جاهایی با فلش بک و توهم میشن میاد ولی سریال بهتر شده مخصوصا این فصلش

  JackSparrow
  مهمان
  JackSparrow

  ریک رفت که تو فیلم سینماییش بازی کنه که وقایع بعد داستان و میگه ولی اگه نبینی هم چیز زیادی از دست ندادی.
  از همونجا که کارل مرد و نیگان و نکشتن مشخص بود می‌خواستن الکی کشش بدن. حتی کامیک اصلی تموم شده اما شبکه AMC گفته تا ده سال بعدی برنامه داریم.
  خودتو خلاص کنی سریالی ببین که نمره بالا داره و تموم شده اپین آفم اگه براش اومد جدی نگیر 😉

  milad
  مهمان
  milad

  سلام لطفا قسمت ۱۳رو قرار بدید باتشکر

  محــ(عشقم نیگان)ــمدم
  مهمان
  محــ(عشقم نیگان)ــمدم

  لعنتی… سریال این اواخر خیلی کسل کننده شده بود، کم کم دیگ دل سرد شده بودمو میخواستم نگا نکنم، ولی حالا خیلی جذاب شده یعنی برگشته به روزای اوجش، بخصوص اواخر فصل یه سریااال دیگه باز میشه، وقتی که میشون ریک رو تو یه جزیره ای پیدا میکنه با یه سلطنت فوق پیشرفته… فقد از یه طرف یه چیز خیلی آزار روحیم میده اینکه کم مونده فصل تموم بشه و باید هشت ماه بصبریم تا فصل یازده توزیع بشه… لطفا نظراتتون رو زیر نظرم بنویسید استفاده کنیم😊🌷 ضمنا تشکر میکنم از سایت بی نظیر، منحصر به فرد و عاااالی دیجی… خواندن بیشتر

  Amir
  مهمان
  Amir

  جذاب تر و جذاب تر میشه انقد جذابه که دلم میخواد اون ۸ ماهی که باید صبر کنیم که ۱۱ بیاد ، دوباره از اول ببینمش 😂😍

  Mahan
  مهمان
  Mahan

  من که پای قسمت ۱۳ اشک شوق میریختم واقعا امیدم رو از برگشتن ریک از دست داده بودم

  محمدرضا
  مهمان
  محمدرضا

  ]چهار تا سریالو باید دید
  GOT
  BREAKING BAD
  WALKING DEAD
  فرار از زندان

  فرامرز
  مهمان
  فرامرز

  GOTکدومه

  محمدرضا
  مهمان
  محمدرضا

  game of throns

  بنده خدا
  مهمان
  بنده خدا

  فرار از زندان فصل پنجم خراب کرد…فرار از زندان فصل پنجم رو میگیرم عوضش westworld رو بهت میدم😅

  AHM
  مهمان
  AHM

  سلام خسته نباشید من امروز فصل ۱۰ واکینگ دد دانلود کردم ولی وقتی با هاردم در تلوزیون دیدمش زیرنویس نداشت قسمت های ۱ ، ۲ ۷ ، ۸ ، این قسمت ها نداشت ولی بقیه اش داشت بعد این قسمت ها تو گوشی زیرنویسش کامل بود اگه میشه بگید که مشکل کجاست

  Parsa
  مهمان
  Parsa

  ببخشید این فصل های اضافه شده با دوبله هست یا زیرنویس ؟؟

  مینا
  مهمان
  مینا

  سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون
  چرا برای من فصل ۶٫۷و ۸ رو نشون نمیده؟ فقط میتونم نه و ده رو بیینم
  لطفا راهنماییم کنید .
  سپاسگزارم

  حسین
  مهمان
  حسین

  دم نیگن گرم خیلی باهوشه

  حسین
  مهمان
  حسین

  دم نیگن گرم خیلی باحاله

  Ykta
  مهمان
  Ykta

  میشون کجایی ببینی الفا رو کشتن😕💔

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  چرا اسپویل میکنیییییییییی ؟؟!
  شاید یکی ندیده باشه

  sasan
  مهمان
  sasan

  دروود هر یکشنیه قسمت جدیدش میاد؟؟؟

  MO3AYEB
  مهمان
  MO3AYEB

  نیگن از آخر کار خودشو کرد.
  دمش گرم
  منتظر قسمت های دیگع هستیم

  mohamad
  مهمان
  mohamad

  خواهشا یکی جواب بده ممنون

  mohamad
  مهمان
  mohamad

  میگم من تا جایی که ریک ناپدید شد دیدم الان قسمت چند رو دان کنم❓

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  فصل ۹ از قسمت ۸ به بعد

  Erfan
  مهمان
  Erfan

  فصل ۹ قسمت چهارم

  Alireza
  مهمان
  Alireza

  ریک تو قسمت ۵ فصل ۹ از سریال خارج شد اگه اونجا رو دیدی قسمت ۶ رو ببین.

  Loganx_23
  مهمان
  Loganx_23

  قسمت ۶ فصل نهم

  JackSparrow
  مهمان
  JackSparrow

  جالبه بدونید خط زمانی داستان تا زمان ناپدید شدنش نزدیک ۴ سال بود و بعد از ناپدید شدنش یهو ۶ سال می‌گذره و می‌دونم با عقل جور در نمیاد ولی واقعیته!

  محمد
  مهمان
  محمد

  با سلام و خسته نباشد خدمت شما تشکر میکنم بابت اینکه سریال رو کامل قرار دادید واقعا شما بهترینید سایت شما حرف نداره

  نیگان
  مهمان
  نیگان

  یعنی خداوکیلی کل سریال یه طرف سکانس پایانی قسمت دوازدهم یه طرف…واقعن ک مو ب تنم سیخ شد…درود بر نیگاننننننننن و بهترین سریال دنیا

  Abtin
  مهمان
  Abtin

  مرسی بابت کامل کردن ارشیو و اینکه واسه نظر کاربراتون اهمیت قائلید

  King-hamid
  دنبال کننده
  King-hamid

  لعنتی ها چجوری آلفا را کشتن .. نامردی بود خدایی

  فرزانه
  مهمان
  فرزانه

  چرا اسپویل میکنی

  hossein
  مهمان
  hossein

  لنتی اخه شاید یکی هنوز ندیده چرا اسپویل میکنی

  Andrew
  مهمان
  Andrew

  نيگن

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  حالا اینجا گفتی ولی جای دیگه نگو

  محمد
  مهمان
  محمد

  شنبه میشه اصن نسبت به روزهای دیگه خوشحال ترم 😐

  rahmanhasanzade
  مهمان
  rahmanhasanzade

  واقعا بیستیدتورخدا قسمت ۱۳ رو زود بزارید اگه وقتشو بگید ممنون میشم

  Mr.MorningStar.1382
  مهمان
  Mr.MorningStar.1382

  لعنت به این سریال مسخره.من تقریبا با این سریال بزرگ شدم

  محمد
  مهمان
  محمد

  لعنت به خودت 😐 مسخره هم خودتی.. تو برو ستایشتو ببین

  Amir
  مهمان
  Amir

  پاشو برو شیرتو بخور :/

  Maryam
  مهمان
  Maryam

  سلام
  خسته نباشید
  فایل قسمت۱۰ کیفیت ۴۸۰p خراب هست و دانلود نمیکنه

  morteza
  ویرایشگر

  سلام بررسی شد و مشکلی دیده نشد

  feri
  مهمان
  feri

  وضو بگیر بعد دان کن

  عرفان
  مهمان
  عرفان

  شنبه قسمت ۱۲ میاد

  Ali
  مهمان
  Ali

  فیلم واقعا داشت خسته کننده میشد اما این نیم فصل اخراش یکم باحال شد ،از اونطرف فیلم فیر دِ واکینگ دِد دارع جذاب میشه به این خاطر که داره به گروهی وصل میشه که ریک رو با هلیکوپتر بردن ،خوشمان آمدست.

  Pro61_sj
  مهمان
  Pro61_sj

  سلام قسمت ۱۲ کی میاد ؟

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  شنبه

  ابوالفضل
  مهمان
  ابوالفضل

  سلام خسنه نباشید چرا فصل های دو و غیره رو نزاشتید

  Reza
  مهمان
  Reza

  ma hnoz montzrim az aval ta akhrsho bzria admin

  سروش
  مهمان
  سروش

  فصل ۲ تا ۸ و کی قرار میدید

  لیلی
  مهمان
  لیلی

  قسمت ۱۲ کی میاد

  اسممو میخوای چیکار
  مهمان
  اسممو میخوای چیکار

  شنبه