11408 بازدید
دانلود سریال Better Call Saul
 • 2015
 • Better Call Saul

 • 46 دقیقه
 • 8.7 222,326 رای
 • نویسنده : vince gilligan, peter gould
4.6(39 رای)
n/n
امتیاز در IMDB

خلاصه داستان

سریال بهتره با ساول تماس بگیری اسپین‌آف سریال بریکینگ بد می باشد که داستانش در مورد وکیل والتر وایت، ساول گودمن و دفتر وکالت او و نحوه آشنایی او با اعضای گروه درست قبل از رخ دادن اتفاقات بریکینگ بد می باشد…
پخش آنلاین تریلر

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 700 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 1 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 850 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 300 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 2 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 900 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 350 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 3 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 1080p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 850 مگابایت

 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub
 • کیفیت :1080p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 720p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 350 مگابایت

 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub
 • کیفیت :720p BluRay SoftSub

فصل: 4 | تعداد قسمت: پایان فصل | کیفیت: 480p BluRay SoftSub | میانگین حجم: 200 مگابایت

 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub
 • کیفیت :480p BluRay SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: 6 | کیفیت: 1080p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 850 مگابایت

 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: 6 | کیفیت: 720p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 350 مگابایت

 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :720p WEB-DL SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: 6 | کیفیت: 720p x265 WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 250 مگابایت

 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub
 • کیفیت :720p x265p Web-DL SoftSub

فصل: 5 | تعداد قسمت: 6 | کیفیت: 480p WEB-DL SoftSub | میانگین حجم: 150 مگابایت

 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub
 • کیفیت :480p WEB-DL SoftSub

برای باخبر شدن از آخرین اخبار سایت و آدرس جدید ، به کانال تلگرام دیجی موویز بپیوندید.
برای عضویت در کانال اینجا را کلیک کنید

درباره سریال , دانلود سریال Better Call Saul

دانلود سریال Better Call Saul با زیرنویس فارسی چسبیده
بهتر است با ساول تماس بگیرید (Better Call Saul) یک سریال به سبک جنایی و درام که در تاریخ 8 فوریه 2015 از شبکه TV-MA اولین قسمت از فصل اول آن در ایالات متحده امریکا منتشر شده است . همچنین ستارگانی همچون باب اودکنک ، ره سئهورن ، جاناتان بنکس در این سریال به ایفای نقش میپردازند.

داستان , دانلود سریال بهتر است با ساول تماس بگیرید

سریال بهتره با ساول تماس بگیری اسپین‌آف سریال بریکینگ بد می باشد که داستانش در مورد وکیل والتر وایت، ساول گودمن و دفتر وکالت او و نحوه آشنایی او با اعضای گروه درست قبل از رخ دادن اتفاقات بریکینگ بد می باشد…
هم اکنون میتوانید این سریال زیبا را با کیفیت عالی 1080WebDL و زیرنویس فارسی چسبیده از وب سایت دیجی موویز دانلود نمایید.

نظرات کاربران

48
دیدگاه بگذارید

avatar
32 Comment threads
16 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
37 Comment authors
amir4liAmirmohammadFarhaaad398Alex Recent comment authors
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین پر امتیاز ترین
Notify of
amir4li
دنبال کننده
amir4li

سلام
اگه انکودر اصلی رو معرفی کنین ممنون میشم

mohammad
مهمان
mohammad

اقا یک سوال چجوری اسمش هم جیمز مک گیله هم ساول گودمن؟؟

Amir
مهمان
Amir

جیمز ک اسم اصلیشه …ساول هم اسم کاریش

milad
مهمان
milad

لطفا قسمت ۵رو هم اضافه کنید با تشکر

mehrad
مهمان
mehrad

درود لطفا هارد ساب هم بذارین ممنون

فرهاد
مهمان
فرهاد

منتظر قسمت ۵ هستیم

hosein
مهمان
hosein

چه روزهای در هفته قسمت جدید میاد ؟

Alex
مهمان
Alex

فک کنم دوشنبه ها نسخه اصلی توضیع میشه ولی بخاطر ترجمه و زیرنویس شدن دو روز با تاخیر قرار میگیره.
بازم ادمین محترم باید بگن

Farhaaad398
دنبال کننده
Farhaaad398

دوشنبه ها اصلش توضیع میشه و یک دو روز بعدش واسه درست شدن زیرنویس اینجا قرار میگیره

پاشا
مهمان
پاشا

لینک فصل ۵ قسمت ۴ x265 خرابه

morteza
ویرایشگر

بررسی شد و مشکلی دیده نشد اگه داخل ایران هستین فیلتر شکن خودتون رو خاموش نمایید

Parham
مهمان
Parham

لینک قسمت چهارم از فصل پنجم با کیفیت x265 کار نمی کنه

morteza
ویرایشگر

بررسی شد و مشکلی دیده نشد

asaasd
مهمان
asaasd

سلام قسمت ۴ اومد

علی
مهمان
علی

این سریال چه طور از فصل اول میشه دید

zahra_fsa
دنبال کننده
zahra_fsa

فصل پنج هم عالی شروع شده.
اسپویل :

به سلامتی هنک باجناق والتروایت هم وارد سریال شد.یعنی می شه به زودی جسی و والتر رو هم ببنیم

ragnar
مهمان
ragnar

لینک قسمت ۸ فصل ۴ خرابه سرعت دانلود در حد ده کیلوبایته . در حالیکه بقیه سایت ها روی ششصد

Bob
مهمان
Bob

با سلام و خسته نباشید.چرا زیر نویس با فیلم برای من سینک نیست؟

sepehr.v
مهمان
sepehr.v

سلام اگ میشه خود breaking bad رو بزارید سریال ۵ imdb رو ندارید ولی کلی سریالی که اصلا در حد اون نیست رو دارید

yoosef
مهمان
yoosef

سلام خسته نباشید .. این سریال روزی یه قسمتش میره رو آنتن یا هفته ای یک بار؟

mohammad
مهمان
mohammad

هفته ایی یکبار

Farbod
مهمان
Farbod

هفته ای یک بار

روزبه
مهمان
روزبه

خسته نباشید ببخشید تلویزیون من همه زیرنویسا رو میاره منتها یه مقدار کوچیک ولی زیرنویس هایی که از سایتتون میگرم فیلمهایی که زرد هستن مطلوب تر هستن اونا کدومند؟

LOGAN
دنبال کننده
LOGAN

سلام ممنونم بابت زحمات بی دریغتان
لطفا خواهش می کنم سریال The Office US با زیرنوس فارسی SOFT Sub رو به سایتتون اضافه کنید خواهش می کنم. قرار بدید
با تشکر

امیرحسین
مهمان
امیرحسین

سلام. اگر امکانش هست سریال High Fidelity رو در سایت قرار بدید. ممنون

amir
مهمان
amir

با سلام
در خصوص زیرنویس فارسی، چرا زمانی که درتلویزیون از طریق فلش می بینم، زیرنویس لاتین نشون میده در صورتی که تو کامپیوتر، زیرنویس فارسی هست؟

Mary
مهمان
Mary

پس فصلای ۱ تا ۳ کجاس؟

Bidell
مهمان
Bidell

چه سورپرایز خوبی! خوشحالمون کردی ❤️😊

Reza
مهمان
Reza

فصل ۵ اومد بالاخره 😎

Mohammadreza Rahimi
مهمان
Mohammadreza Rahimi

سلام. فصلهای ۱ تا ۳ این سریال و نذاشتین ؟
Better call saul

علی
مهمان
علی

سلام و درود. چرا فصل ۵ نیست پس ؟

Asghar
مهمان
Asghar

فصلهای اول و دوم و سوم رو هم بزارین .

mohammad
مهمان
mohammad

سلام لطفافصل های فبلی راهم اضافه کنید.

مجید
مهمان
مجید

چرا فصل هایه اول نیست لفطا قرار دهید

Sky
مهمان
Sky

سلام لطفاً خواهشمندم فصل اول دوم سوم و… (همشو) تمام فصل ها را بذارین ممنونم

Royalfox
دنبال کننده
Royalfox

سلام
چرا بعضی از سریال ها کامل نیست؟

amin
مهمان
amin

خسته نباشید.این سریال رو سرچ میکنم فقط فصل۴ رو برای دانلود میاره فصل اولش رو از کجا بیارم
؟

امیر
مهمان
امیر

درود و خسته نباشید یه شکایت دارم راستش الان من فصل آخر better call Saul رو دانلود کردم ولی نصف بیشتر سریال زیرنویس شما اصلا هماهنگ نیست خدای این درست نیست با این همه هزینه نت یه سریال دانلود کنی بعد ببینی بیشتر زیرنویس هاش هماهنگ نیست بعد یه موضوع دیگه الان کلی سریال هست که من الان تازه میخوام شروع کنم به دیدنشون ولی از چند فصل پخش شده شما فقط فصل آخر گذاشتین برای دانلود ممنون و سپاس

محراب
مهمان
محراب

سلام. ممنون از سایت خوبتون. لطفا فصل های این سریال رو سریع تر تکمیل کنید ممنون.